Junta Directiva

escudoClub Natació Vinaròs

      Junta Directiva del Club

  • President: Santiago Matamoros Centelles
  • Vicepresident: Sergio Bordes Cerdán 
  • Secretari: Maite Coma Aiximeno
  • Tresoreres: Rosa  Mª Querol i Sheila Buceta
  • Tècnic Esportiu: Isidro Martorell
  • Fotos: Silvia Miralles Pitarch
  • Vocal: Marisa Roda Montserrat
  • Vocal: Sebastián Burriel Aragonés
  • Vocal: Raquel Mitjavila Riba
  • Vocal: Isabel Gómez Ibáñez
  • Vocal: Sergio Labernia Vallés